Arduino 2

KROUŽEK PŘERUŠEN NA NEURČITO!

Arduino je základem automatizace. Robotika, senzorika a zajímavé projekty.

  • Termín: Každý pátek 16:15 - 17:45 od 28.2. do 5.6. 2020
  • Místo: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
  • 12 lekcí po 1,5 hodině
  • Cena: 1.650,- Kč
  • 12+

Arduino je základem automatizace. Robotika, senzorika a zajímavé projekty.

Kroužek svým obsahem plynule navazuje na kroužek Arduino 1. Základy nepájivého pole již známe, rozblikat diody třeba pomocí tlesknutí a mnoho jiného taky. Na kroužku budeme na tyto znalosti navazovat a rozšiřovat své znalosti.

Kroužek je navržen jako celek, jsou na něj navázány tři pokračování.  Jde o druhé pokračování. Celková doba 4 X 18 hodin  + online podpora + vhodné studijní materiály. Během dvou let vaše dítě proškolíme v IT dovednostech, se kterými najde v budoucnu široké uplatnění na trhu práce. Vytvoříme mu jeho vlastní IT občanku, kde bude veden průběh jeho IT zkušenostmi. Toto je "Vzdělání budoucnosti".

Termín: každý pátek 16:15 - 17:45 od 28. února do 5. června 2020 (o státních svátcích 10.4., 1.5. a 8.5. kroužek neprobíhá)

Časová dotace: 12x 1,5 hodiny

Cena: 1.650,- Kč

Maximální kapacita: 12 žáků

Přihlášení přes online google formulář.

autor: venca