Neuronové sítě

header-post-image.
- 1 minuta čtení
Lidský mozek je tvořen obrovskou sítí neuronů, které jsou mezi sebou vzájemně propojené, neustále si mezi sebou předávají informace, které následně vyhodnocují.
Něco takového se snaží zreplikovat metoda programování využívající princip neuronových sítí. Neuronové sítě jsou široce využitelné. My je na kroužku programujeme v jazyce Python a po vysvětlení základních principů programování a práce v Pythonu se rovnou pouštíme do akce. Začínáme generováním muziky a postupně program učíme rozpoznávat obrázky či fotografie.
Loading...