Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Vzdělání budoucnosti, z.s., Donská 245/14, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika (dále jen správce) a to:
a) v to rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa nebo méně
b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 4 roky ode dne přihlášení.
d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Vzdělání budoucnosti, z.s. učiněno písemně na adresu Vzdělání budoucnosti, z.s., Donská 245/14, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika nebo pomocí kontaktního formuláře.
e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.
Loading...